Miesięczne archiwum: Styczeń 2013

Przyczyny rozpadów związków małżeńskich

Przyczyny rozpadu wielu związków małżeńskich dojść jest dość trudno. Nie wyklucza to jednak nakreślenia pewnych tendencji i trendów które mają miejsce w dzisiejszych związkach. Wiele małżeństw jest zawieranych bez wcześniejszego przemyślenia swojej decyzji. To właśnie jest powód numer jeden wielu rozwodów. Innym ważnym czynnikiem jest zbyt krótka znajomość pobierających się osób. W tych przypadkach okazuje się że osoby źle się dobrały po dwóch trzech miesiącach gdy zauroczenie miłosne mija a pozostaje twarda małżeńska rzeczywistość. Innym przypadkiem rozwodu jest uzależnienie od alkoholu lub środków odurzających jednego z małżonków najczęściej mężczyzny. Długoletnie małżeństwa rozpadają się rzadziej a przyczyny mogą być różne. Wielu mężczyznom odpowiada utrzymywanie drugiego związku jak to określają na boku gdyż są znużeni długoletnim małżeństwem. Gdy taki związek wychodzi na jaw najczęściej kończy się to jak nie rozwodem to separacją. Można stwierdzić że związki w których panuje zrozumienie i szczerość a także przyjaźń poza miłością trwają najdłużej.

Współrzędne geograficzne

Każdy punkt na powierzchni Ziemi określony jest dokładnie przez dwie współrzędne – długość oraz szerokość geograficzną. Szerokość geograficzna punktu na powierzchni kuli ziemskiej jest to kąt zawarty pomiędzy płaszczyzną równika a promieniem Ziemi poprowadzonym do tego miejsca. Mierzy się ją w półpłaszczyźnie dowolnego południka i oznacza grecką literą j. W zależności od położenia punktów względem płaszczyzny równika mogą one mieć szerokość geograficzną północną, oznaczaną wielką literą N (od angielskiego słowa North = północ) lub południową (ang South), oznaczaną wielką literą S, o wartości od 0° do 90°. Długość geograficzna punktu na powierzchni kuli lub elipsoidy ziemskiej jest to kąt zawarty pomiędzy półpłaszczyzną południka 0° a półpłaszczyzną południka danego miejsca. Długość geograficzną mierzy się w płaszczyźnie równika i oznacza grecką literą l. Płaszczyzna składająca się z półpłaszczyzny południka zerowego i półpłaszczyzny południka 180° dzieli Ziemię na półkule wschodnią i zachodnią, wobec tego zależnie od położenia punktów względem południka 0° (przebiegającego przez Greenwich w Wielkiej Brytanii) mają one długość geograficzną wschodnią oznaczaną wielką literą E (ang. East) lub zachodnią, oznaczanę wielką literą W (ang. West), o wartościach od 0° do 180°.

Duchy

Postacie z zaświatów, których się bardzo boimy to oczywiście duchy, a te potrafią niekiedy być bardzo przerażające. Oczywiście ludzie nie chcą wierzyć duchy, ale jest bardzo duża liczba ludzi, która twierdzi, że miała nawet z nimi kontakt, oczywiście nie wiadomo czy można wierzyć takim ludziom, ponieważ niektórzy chcieliby zdobyć tylko jak największy rozgłos, a dzięki takim rzeczom, bardzo często ludzie mogą liczyć na rozgłos, co prawda bardzo krótkotrwały, ponieważ najczęściej po dogłębnym sprawdzeniu takich przypadków, wychodzi na jaw, że takie zjawiska nie miały wcale miejsca. Duchy to najczęściej stworzenia kojarzone z duszami naszych zmarłych przodków lub wcale niespokrewnionych ludzi, którzy oczywiście nie mogą zaznać życia w raju, więc błąkają się po naszym świecie w nieszczęściu i rozpaczy. Bardzo często duch są postrzegane jako istoty złe, które mają na celu wyrządzenie jak największych szkód, dlatego właśnie ludzie się tak boją tych zjaw. Ogólnie duchy nie posiadają postaci materialnej.