Miesięczne archiwum: Luty 2013

Wspólne wyjścia

Wbrew powszechnej opinii, randki wcale nie służą wyłącznie nawiązywaniu i pogłębianiu intymnych znajomości. Stanowią też bowiem jeden z najważniejszych sposobów na podtrzymywanie już grających w duszach zakochanych w sobie nawzajem osób uczuć i emocji. Jeśli zatem nawet nie mamy czasu na to, aby spędzać ze swoją wybranką każdy wieczór na wyjściach do romantycznych kawiarenek lub teatru (albo innych, preferowanych przez nią miejsc), starajmy się wygospodarować go choć odrobinę przynajmniej raz na miesiąc. W przeciwnym razie myśli naszej ukochanej zaczną coraz częściej formułować się w stwierdzenie „Już mu na mnie nie zależy”, lub jeszcze gorzej – „Znudziłam mu się” lub „Jestem tak gruba, że wstydzi się ze mną pokazać na mieście”. I nie łudźmy się nawet, to nic, że i bez tego ma niedowagę. Ważne jest też, aby nie były to cały czas te same miejsca. Dzięki takiej różnorodności, naszej wybrance będzie się wydawało, że wychodzimy z nią częściej, niż w rzeczywistości. A to jest dla nas chyba najlepszy możliwy układ.

Siatka kartograficzna

Siatka kartograficzna jest obrazem siatki geograficznej. Tworzy ją układ południków i równolezników na płaszczyźnie.Mapy rysowane w róznych siatkach kartograficznych zawierają odksztalcenia, które moga dotyczyć :- pola powierzchni przedstawionych obszarów (np. Wyraźnie zmienione są kształty kontynentów, a tym samym ich obszar);-odległośc między punktami( np. Odległośc między południkami jest taka sama na równiku jak na 60o szerokości geograficznej, południki nie łączą się na biegunach);- kierunków położenia względem siebie (południki i róznolezniki nie przecinają się pod kątem prostym jak na globusie). Każda siatka kartograficznama pewne odkształcenia. Mimo tych odkształceń rozmieszczenie lądów i oceanów na mapach musi być zgodnę z reczywistością. Każdy punkt na mapie ma takie same współrzędne geograficzne, jak na globusie. Położenie geograficzne punktu na mapie, określa się podając jego szerkość i długość geograficzną.

Grawitacja.

Grawitacją nazywamy efekt działania siły grawitacji działającej pomiędzy ciałami obdarzonymi masą. Jest on znaczący w przypadku obiektów dużych, na przykład dzięki niemu planety utrzymują się na swoich orbitach. Ciężarem nazywamy siłę grawitacji, z którą Ziemia przyciąga obiekty na jej powierzchni. Prawo powszechnego ciążenia mówi, że siła przyciągająca dwa ciała zależy od ich mas i odległości między nimi. Współczynnik proporcjonalności zwany stałą grawitacji równy jest 6,7 razy 10 do minus jedenastej Nm do kwadratu razy kg do kwadratu. Jest mała wartość, co oznacza, że siła grawitacji nie jest istotna dopóki masy obiektów są niewielkie. Ciężarem ciała nazywamy siłę, z jaką przyciągane jest ono przez bardzo masywny obiekt. W przeciwieństwie do masy, ciężar nie jest wielkością stałą, lecz zależy od odległości ciała od planety i jej masy. Tak więc masa ciała nie zależy od miejsca w, którym się ono znajduje a ciężar – tak.