Miesięczne archiwum: Luty 2013

Rodzaje związków partnerskich i małżeńskich

W obecnych czasach cywilizacji jest wiele typów związków małżeńskich. Najbardziej popularnym i rozpowszechnionym jest związek małżeński. Poza tym jest również związek nieformalny pomiędzy kobietą i mężczyzną a kobietą zwany konkubinatem. Oba te związki są oparte w kraju takim jak Polska na partnerstwie dwóch osób przeciwnej płci, oraz wspólnego dzielenia trosk dnia codziennego. W paru krajach na świecie jest również dozwolone zawieranie związków małżeńskich pomiędzy przedstawicielami tych samych płci czyli związków homoseksualnych. Niektóre państwa nawet posunęły się do tego aby takim związkom pozwolić na wspólne wychowywanie adoptowanych dzieci. Wielu jest również ludzi którzy żyją we wspólnym gospodarstwie ale nie są w żadnym związku ponieważ łączą ich więzy rodzinne a na małżeństwo z kimś się nie zdecydowały. Nie można może tego nazwać związkiem w ale zasługuje przynajmniej na miano formy koegzystencji, której więzy w wielu przypadkach mogą być o wiele silniejsze jak pomiędzy mężem i żoną.

Skamieniałości

Do najstarszych metod oznaczania wieku skamieniałości należy stratygrafia. To dział geologii zajmujący się określaniem względnego wieku skał i podziałem dziejów Ziemi. Najstarsze warstwy skał osadowych znajdują się zwykle najniżej. Umożliwia to określenie tak zwanego wieku względnego skał i zawartych w nich skamieniałości: można określić, które szczątki są starsze, a które młodsze. Ponadto geolodzy zauważyli, że pewne formacje skalne w różnych rejonach odznaczają się podobnymi zespołami skamieniałości. W ten sposób, badając skały w różnych miejscach globu i porównując je ze sobą, geolodzy podzieŹlili dzieje Ziemi na kolejne etapy (ery, okresy i epoki geologiczne). Takie zestawianie skał jednego wieku – zawierające skamieniałości przewodnie, czyli szczątki szybko ewoluująŹcych organizmów żyjących tylko w określonym, relatywnie krótkim przedziale czasu, za to o rozległym zasięgu geograficznym – pozwala na przeprowadzenie korelacji warstw z różŹnych obszarów. W ten sposób nie da się natomiast ustalić ich wieku bezwzględnego. czyli stwierdzić, ile lat temu żył dany organizm, którego szczątki odnaleziono. NaŹtomiast większość skamieniałości, które dotrwały do naszych czasów, tkwi niedostępnych dla nas głębi warstw skalnych.

Postawy niesprzyjające na rozwój i utrzymanie związku

Za wroga przyczyniającego się do rozpadu wielu związków formalnych lub nieformalnych można uważać nieuzasadnioną zazdrość. Zazdrość ta objawia się w sytuacjach, w których nie powinno jej być. Przykładowo zwykła rozmowa z przedstawicielem przeciwnej płci może wywołać u partnera lub małżonka nieadekwatną reakcję co można już poczytać za chorobową zazdrość. Zazdrość taka przez dłuższy okres może się przyczynić do rozpadu związku gdyż staje się ona nieznośna z czasemdla jednej ze stron związku. Do wroga związku numer dwa możemy zaliczyć różnego rodzaju nałogi ale głównie chodzi o nałóg alkoholowy ale i o uzależnienie od narkotyków. Nałogi te często rozbijają rodziny robiąc z domu w niejednym przypadku piekło. Warto też wspomnieć że nałogi te pochłaniają wiele pieniędzy, które w prawie każdym budżecie mają duże znaczenie. Innym czynnikiem mającym wpływ na rozpad związków jest niewierność małżeńska. Niewierności częściej dopuszczają się mężczyżni choć u kobiet też nie są rzadkością. Ważną kwestią jest również zrozumienie i wyrozumiałość w związku małżeńskim, które to i w normalnych stosunkach międzyludzkich są mile widziane.