Miesięczne archiwum: Listopad 2013

Nowe królestwa

nazare-1377505-mW Europie Zachodniej rzymski styl życia przeminął bezpowrotnie. Powstawały nowe cywilizacje, rozwijające się wokół licznych małych państw i królestw, często walczących ze sobą 0 terytoria. W niektórych regionach, np. w Brytanii i we Francji, zaczęły się stopniowo organizować struktury państwowe nowoczesnej Europy.

 

Co potężniejsi władcy starali się zaprowadzić i utrzymać ład oraz porządek. W tym celu tworzyli grupy rycerstwa konnego, które miały bronić ich ziem. Tak powstawały zręby średniowiecznego systemu feudalnego. Sercem nowego ładu okazała się religia chrześcijańska. Misjonarze, tacy np. jak przybyły do Brytanii w 597 r. św. Augustyn, szerzyli w Europie dobrą nowinę. Kościół   w   tamtych   czasach   znajdował   oparcie przede wszystkim w klasztorach. W świecie pełnym gwałtów były one oazami wiedzy i nauki.

Stało i zmienno cieplne

Uczeni nie wiedzą, czy dinozaury były stało-, czy zmiennocieplne. Zwierzęta zmiennocieplne, np. jaszczurki, potrzebują do życia ciepła słonecznego. Ich aktywność ruchowa zależy od temperatury ciała. Natomiast istoty stałocieplne, np. ptaki czy ludzie, spalają wielkie ilości spożytych pokarmów, by utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała. Oznacza to, że nieustannie mogą być aktywne.

 

W epoce dinozaurów panował na Ziemi łagodniejszy i znacznie cieplejszy klimat, zwierzętom więc łatwiej było zachować aktywność przez cały dzień. Gatunki wielkie utrzymywały ją również nocą, bo duża masa ich ciała spowalniała utratę ciepła. Zresztą gromadzenie zapasów ciepła mogło być jedną z przyczyn osiągania tak znacznych rozmiarów. Mniejsze gatunki mogły utrzymywać właściwą ciepłotę wskutek nieustannej aktywności lub też był)’ stałocieplne. Są to jednak tylko spekulacje, nie poparte dowodami.