Miesięczne archiwum: Grudzień 2013

Niże atmosferyczne

Niżami atmosferycznymi są te regiony atmosfery ziemskiej, które w warstwie przyziemnej charakteryzuje niska wartość ciśnienia powietrza. Oznacza to, że w regionach tych występuje wstępujący ruch mas powietrza. Niż atmosferyczny jest w istocie cyklonem. W wielu krajach europejskich, np. w Wielkiej Brytanii, pogodę nieustannie kształtują wędrujące niże. Nadciągają znad Oceanu Atlantyckiego i po minięciu Wysp Brytyjskich przesuwają się w kierunku Bałtyku, oddziałując także na pogodę w Polsce.

 

Na półkuli północnej nad Oceanem Atlantyckim ścierają się masy powietrzne z Arktyki z ciepłymi masami pochodzenia zwrotnikowego. Oba typy mas spotykają się w kilku wielkich zawirowaniach, wywołanych ruchem obrotowym Ziemi. Każde takie zawirowanie jest niżem atmosferycznym. Zimne powietrze krąży wokół masy ciepłej, stopniowo wypychając ją ku górze. Niże wędrują na wschód. Granica między dwiema różnymi masami powietrza zwie się frontem atmosferycznym. W każdym niżu są co najmniej dwa fronty: ciepły – wzdłuż którego ciepłe powietrze nasuwa się na masę chłodną, oraz chłodny – w miejscach, gdzie zimna masa napiera na powietrze ciepłe.

Odmiany węgla

fire-832470-mNie każdy rodzaj węgla jest twardy, czarny i lśniący. Torf niezbyt sprasowany zamienia się czasem w miękki lignit, zwany też węglem brunatnym (wydobywany na szeroką skalę również w Polsce; opalane są nim elektrownie w Turoszowie i Bełchatowie). Najbardziej znaną postacią węgla jest węgiel kamienny, łatwy w użyciu, ponieważ nie zbryla się tak jak węgiel brunatny i bez trudu się pali.

 

Tam gdzie torf został szczególnie sprasowany, powstał antracyt – odmiana węgla kamiennego. Jest on czarny i bardzo twardy, trudno się zapala, ale gdy się już zajmie, płonie powoli, równomiernie i niemal bez dymu. Okres, w którym najintensywniej formowały się złoża węgla, geologowie nazwali karbonem. Było to 355-290 min lat temu.

Niże nad Europą

Fronty chłodny i ciepły to miejsca, gdzie w niżu tworzy się większość chmur. Przechodzenie niżu nad jakimś terenem może trwać kilka dni. Ponieważ niż składa się z dwóch mas zimnego powietrza, okładającego -niczym w kanapce – masę ciepłą, temperatura powietrza przy ziemi zmienia się w miarę przesuwania się niżu. Po przejściu frontu ciepłego temperatura powietrza podnosi się o stopień lub dwa, niebo pokrywa niska warstwa stratusów, występują niewielkie opady deszczu. Za wycinkiem ciepłym posuwa się kolejna masa zimna, którą zwiastuje front chłodny.

 

Front chłodny wypiera ciepłe powietrze dc góry, a procesowi temu towarzyszy powstawanie rozbudowanych w pionie potężnych chmur, dających gwałtowne i obfite opady deszczu. Z^ frontem występują wielkie chmury kłębiaste. przypominające ogromne kłęby waty. Front chłodny zwykle przemieszcza się szybciej niż ciepły, w końcu go więc dogania – następuje w)  pchnięcie ciepłego wycinka całkowicie w górę, Dwie odmienne masy powietrza zaczynają się mieszać; z dwóch różnych frontów powstał front okluzji (zokludowany).