Miesięczne archiwum: Marzec 2014

Dzień i noc

Dzień nastaje wraz ze wschodem słońca, kończy się zaś, gdy chowa się ono za horyzontem po zachodniej stronie nieba. Słońce sprawia wrażenie, jakby wędrowało po niebie, ale jest to tylko złudzenie, wynikające z faktu, że obserwator znajduje się na Ziemi, która wiruje wokół własnej osi, dokonując pełnego obrotu raz na 24 godziny. Słońce świeci nieustannie, lecz my dostrzegamy to tylko wówczas, gdy zamieszkana przez nas część globu ziemskiego zwrócona jest ku tarczy słonecznej.

 

W momencie kiedy my widzimy wschodzące słońce, dalej na wschód jest już ono na znacznej wysokości. W miarę obrotu Ziemi miejsca leżące coraz dalej na zachód coraz bliższe są momentu zniknięcia słońca za horyzontem. Oto przyczyna istnienia różnic czasowych między poszczególnymi krajami. Długość dnia i nocy zmienia się zależnie od pory roku. W okolicach podbiegunowych (w Arktyce i Antarktyce) latem słońce wcale nie zachodzi, zimą – nie wschodzi, a dnie i noce mogą trwać tygodniami.