Miesięczne archiwum: Listopad 2014

Studia a zatrudnienie

Los bezrobotnych młodych ludzi może zmienić się już niebawem, a wszystko za sprawą zmian, które mają poprawić możliwości zatrudniania dla ludzi bez pracy. Na rynku pojawia się wiele nowych narzędzi, które mają poprawić promocję zatrudnienia. Jednak przede wszystkim młody człowiek to nie osoba, według prawa, która nie ukończyła 25. roku życia, teraz jest już to osoba, która nie skończyła jeszcze 30. roku życia. Zmiany dotknął również urzędników Powiatowych Urzędów Pracy, mają być oni lepiej wynagradzani, jeżeli ich działania będą przynosiły określone skutki. Osoby, które ukończyły studia będą miały zagwarantowane zatrudnienie bądź płatne staże do 4 miesięcy. Może być to dla nich dobra okazja do zdobycia doświadczenia. Prócz tego firma, która zatrudni stażystę po okresie trwającym 6 miesięcy może liczyć na zastrzyk pieniędzy w wysokości 1. 5 tys. zł.

Nowym narzędziem, które zostaje wprowadzone jest bon, który będzie wynosił równowartość przeciętnego wynagrodzenia. Ponadto młodzi ludzie będą mogli skorzystać z bonu zatrudnieniowego, który gwarantuje miejsce pracy na minimum 18 miesięcy. Dla młodych osób, które nie ukończyły 30. roku życia i mieszkają daleko od swojego miejsca zatrudnienia, smacznym kąskiem może być bom zasiedleniowy, który gwarantuje 7 tys. zł. jeżeli młody człowiek udowodni, że jego miejsca zameldowania jest oddalone od jego miejsca pracy o minimum 80 km lub gdy czas przejazdu przekracza 3 godzinny dziennie. Taka suma pieniędzy może być bardzo pomocna dla młodego człowieka, który potrzebuje wiele środków pieniężnych, aby wyjść na prostą.