Akumulacja

landscape-at-the-river-1440355-mCorocznie z wodami rzek trafiają do mórz i oceanów miliardy ton piasku i innych nanosów. Dodatkowe osady powstają wskutek niszczącej działalności samych mórz (zob. wyżej). Im szybciej płynie woda, tym więcej nanosi osadów. Wdzierające się na brzegi fale niosą ze sobą piasek i żwir.

 

Gdy wytracą energię, woda wraca do morza, nie ma już jednak wystarczającej siły, by zabrać cały przywleczony materiał, pozostawia, więc jego część na brzegu, powiększając plażę; wiejące od morza wiatry formują nieraz z naniesionego piasku nadbrzeżne wydmy. Piasek i żwir wędrują wzdłuż brzegu ruchem prostoliniowym nawet wówczas, gdy wybrzeże ma kształt półksiężyca, tworząc długie łachy, zwane mierzejami (kosami). Gdy mierzeja taka połączy dwa przylądki, odcina od otwartych wód akwen zwany laguną.

Możliwość komentowania jest wyłączona.