Fizyka

Źródło prądu

Źródłem prądu nazwiemy takie urządzenie, które będzie zamieniać energię mechaniczną lub chemiczną na energię elektryczną i podczas pobierania prądu będzie wytwarzać stałą różnicę potencjałów na swych zaciskach. Jeżeli połączymy oba bieguny źródła prądu stałego za pomocą przewodu, popłynie przez ten przewód prąd stały od bieguna dodatniego do ujemnego. Powyższy kierunek przepływu prądu został przyjęty umownie. Inaczej kształtuje się kierunek przepływy prądu strumienia elektronów. Jak wiadomo, ciało naelektryzowane dodatnio wykazuje brak elektronów, ciało naelektryzowane ujemnie ma nadmiar elektronów. Toteż połączenie tych ciał przewodnikiem spowoduje przepływ elektronów od ciała wykazującego ich nadmiar do ciała, w którym występuje brak elektronów. Tak więc przepływ strumienia elektronów jest skierowany od bieguna ujemnego do bieguna dodatniego, czyli kierunek strumienia elektronów jest przeciwny do kierunku przepływu prądu elektrycznego. W dalszym ciągu rozpatrywane są prawa elektrotechniki będą oparte na przyjętym kierunku przepływu prądu od bieguna dodatniego do bieguna ujemnego. Przepływ prądu jest możliwy wówczas, gdy zostanie utworzony obwód prądu elektrycznego. Najprostszym obwodem elektrycznym będzie odpowiednie połączenie następujących elementów: źródła prądu, wyłącznika, odbiornika, przewodów łączących.

Grawitacja.

Grawitacją nazywamy efekt działania siły grawitacji działającej pomiędzy ciałami obdarzonymi masą. Jest on znaczący w przypadku obiektów dużych, na przykład dzięki niemu planety utrzymują się na swoich orbitach. Ciężarem nazywamy siłę grawitacji, z którą Ziemia przyciąga obiekty na jej powierzchni. Prawo powszechnego ciążenia mówi, że siła przyciągająca dwa ciała zależy od ich mas i odległości między nimi. Współczynnik proporcjonalności zwany stałą grawitacji równy jest 6,7 razy 10 do minus jedenastej Nm do kwadratu razy kg do kwadratu. Jest mała wartość, co oznacza, że siła grawitacji nie jest istotna dopóki masy obiektów są niewielkie. Ciężarem ciała nazywamy siłę, z jaką przyciągane jest ono przez bardzo masywny obiekt. W przeciwieństwie do masy, ciężar nie jest wielkością stałą, lecz zależy od odległości ciała od planety i jej masy. Tak więc masa ciała nie zależy od miejsca w, którym się ono znajduje a ciężar – tak.

Budowa atomu

Wiesz zapewne, że wszystkie ciała zbudowane są z cząsteczek, a cząsteczki z jeszcze mniejszych elementów- atomów. Nazwa atom pochodzi od greckiego słowa atomos, tzn. niepodzielny, Już ponad 2400 lat temu w starożytnej Grecji pojawiły się pojęcia atomu, dopiero na początku XIX wieku John Dalton udowodnił jego istnienie. Ogromny wkład w badaniu nad budową atomu, szczególnie jego centralnej części – jądra, wniosła nasza rodaczka Maria Skłodowska- Curie, której nauka zawdzięcza między innymi odkrycie dwóch pierwiastków promieniotwórczych: polonu i radu. Dzięki jej pracy nad promieniotwórczością poznano wiele pierwiastków mających zdolność samorzutnej przemiany w inne pierwiastki. W ten sposób został ostatecznie obalony pogląd o niepodzielności atomu. Badania nad budową atomów podjął Ernest Rutherford, twórca planetarnego modelu atomu. Według tego modelu punktem centralnym jest dodatnie jądro atomowe, wokół którego krążą elektrony. Na modelu Rutherforda oprał teorię budowy atomu duński fizyk Niels Bohr.