Historia

Historia – co to?

Histioria to nauka, która zajmuje się badaniem dziejów człowieka, od czasów prehistorycznych po czasy nowożytne – dzisiejsze. Źródła historyczne dzielimy na źródła pisane i niepisane. Do niepisanych zaliczamy różnego rodzaju zabytki, obrazy rzeźby. Do pisanych natomiast zaliczamy przede wszystkim ksiązki, kroniki i różne dokumenty. Ważniejsze dla historyków są źródła pisane ponieważ są to dowody niepodważalne i bezpośrednie. W historii czas dzielimy na dwie ery – era stara i era nowa. Wydarzeniem które zapoczątkowało nową erę, były narodziny Jezusa Chrystusa. Wszystko co wydarzyło się przed jego narodzeniem, oznaczamy dopiskiem „przed Chrystusem” lub „przed naszą erą”, zaś wszystko co miało wydarzenie po narodzinach Chrystusa nazywamy „naszej ery”. Mówi się także w skrócie „przed Chrystusem” lub „po Chrystusie”. Gdy jest oczywiste, że wydarzenia dotyczą naszej ery, dopisek opuszczamy, zatem jego brak oznacza, że jest to nowa era. Ważne jest także to, że daty wydarzeń starej ery maleją do roku narodzenia Chrystusa, nowej ery zaś rosną po tym roku.

Historia jest do zespół wiedzy naszego pochodzenia, ważnych wydarzeń z przeszłości.

Nauka ta zajmuje się dochodzeniem do prawdy, badaniem i analizowaniem przeszłości na podstawie różnych źródeł. Wynikiem wszystkich badań i analiz jest opis dziejów. Historia dzieli się na wiele podkategorii ze względu na to czego dotyczy dane wydarzenie (ludzi, miejsc, czasu). Na przykład mamy historię świata, historię Europy, czy też historię Polski. Mamy również historię średniowiecza, czy też historię Aborygenów (rdzennych Australijczyków). Historia podzieliła czas n dwie ery. Momentem na osi czasu który dzieli te dwie ery, jest chyba najważniejsze wydarzenie w dziejach ludzkości – narodzenie się Jezusa Chrystusa. Czas który poprzedza przyjście na świat Chrystusa nazywam starą erą_ często mówimy, że coś wydarzyło się przed naszą erą. Era w której żyjemy to właśnie nowa era, inaczej nasza era. Historia jest bardzo ciekawą dziedziną nauki, możemy dowiedzieć się z niej bardzo dużo różnych rzeczy, dzięki czemu unikamy błędów naszych przodków. Dzięki historii wiemy o naszym pochodzeniu, a także skąd się wywodzimy.

Historia to nauka badająca przeszłość, a konkretnie dzieje człowieka na Ziemi.

Ustalenie, co rzeczywiście wydarzyło się w przeszłości nie jest łatwe,. Nie można przecież cofnąć się w czasie i zobaczyć, jak to było. Historycy muszą zatem badać różne źródła i świadectwa. Jednymi z takich źródeł są przekazy ustne osób, które pamiętają jeszcze dane zdarzenia. Oczywiście, metoda bezpośrednich rozmów z uczestnikami wydarzeń i analiza ich relacji może się odnosić tylko do dziejów najnowszych. Dowodami historycznymi są tez na przykład gmachy, obrazy, drogi i wiele innych przedmiotów, którymi posługiwał się człowiek na co dzień: odzież, naczynia, sprzęty. Dzięki tym świadectwom wiadomo na przykład, że gra w szachy wywodzi się ze starożytności. Szczególną jednak wagę mają materiały pisane, zwłaszcza ksiązki i dokumenty urzędowe, które pozwalają dowiedzieć się, co kiedyś sądzono o danym zdarzeniu. Dowody historyczne z przeszłości nie zawsze są wiarygodne. Wiele dokumentów, zdjęć i rękopisów zatuszowano lub sfałszowano.