Nauka

Jak z tą zdawalnością matury w Polsce?

19Z roku na rok rośnie liczba maturzystów, którym niestety nie udało się zdać polskiego egzaminu dojrzałości. I z roku na rok liczba ta rośnie przede wszystkim na przedmiotach ścisłych, takich jak matematyka, biologia oraz chemia. Chociaż te dwa ostatnie nie są obowiązkowe i ich zdawanie deklarują zazwyczaj maturzyści, którzy są pewni swoich umiejętności i są przekonani, że będą w stanie zdać ją bez większych problemów. Ostatnie wyniki polskich matur są jednak na szczęście o wiele bardziej pozytywne niż te z ostatnich pięciu lat, a więc po wejściu nowej matury.

Poziom zdawalności wciąż jest jednak bardzo niski i zaledwie dziesięć procent wszystkich polskich szkół ponadgimnazjalnych może się pochwalić w tym roku zdawalnością stuprocentową. Kolejne 13 procent to z kolei szkoły, w których zdawalność wynosiła ponad dziesięćdziesiąt procent. Niestety wzrasta też liczna szkół – głównie techników, gdzie zdawalnośc jest tragicznie niska. W wielu przypadkach wynosi ona nawet niecałe trzydzieści procent!

Jak dobrze zdać maturę?

Niski poziom zdawalności matury powoduje, że coraz więcej osób planujących przystąpić do tego egzaminu zastanawia się nad uczestnictwem w różnego rodzaju kursach dokształcających. Wielu uczniów zaczyna też już od pierwszej klasy uczęszczać na prywatne korepetycje, nie zawsze spowodowane brakiem wiedzy, ale wręcz przeciwnie – chęcią jej powiększania o coś więcej, niż przewiduje szkolna podstawa programowa.

Ogromnym zainteresowaniem cieszą się specjalne placówki edukacyjne, które prowadzą kursy przygotowujące do matury – zazwyczaj z języka obcego i matematyki, czyli tych przedmiotów, z których zdawalnością jest wciąż największy problem. Aby dobrze zdać maturę, nie wystarczy jednak samo uczestnictwo w takich kursach czy częste chodzenie na korepetycje nawet z najlepszymi nauczycielami i korepetytorami. Niezbędne jest również regularne i stopniowe przyswajanie oraz utrwalanie wiedzy zdobytej w samej szkole. Bez opanowania podstaw i choć ogólnego zrozumienia tematu, zdanie matury wcale nie jest proste.

Przygotowania do matury

8W życiu każdego młodego człowieka nadchodzi w końcu moment, gdy stanie przed wyborem zdawania lub niezdawania egzaminu dojrzałości, zwanego po prostu maturą. Osoby, które zdecydują się na ten krok, będą jednak musiały poważnie się do niego przygotować. I nie chodzi tu o sam fakt regularnej nauki, ale przygotowania psychicznego, niepoddawania się presji i naciskom ze strony rodziców, znajomych czy samych nauczycieli.

Przygotowania do matury warto zacząć już na samym początku nauki w szkole ponadgimnazjalnej – wybrać przedmioty, które się chce zdawać i to na ich naukę poświęcać najwięcej czasu. Można też skorzystać z pomocy korepetytorów oraz zapisać się na kursy przedmaturalne, które pozwalają albo utrwalić już zdobytą wiedzę, albo uzupełnić braki w nauce przedmiotów, z którymi ma się największy problem. Bardzo ważne jest regularne kształcenie i stałe uzupełnianie swoich wiadomości. Egzamin maturalny to jeden z najważniejszych egzaminów w życiu, który na szczęście można poprawić w kolejnych latach.