Wiatry

Monsun

Monsun jest to najbardziej znany ludzkości układ wiatrów, który zmienia swój kierunek na odwrotny w zależności od pory roku. Możemy rozróżnić dwa rodzaje tego typu wiatrów: monsun letni z pogodą deszczową, która jest związana z niskim ciśnieniem nad lądem oraz wysokim ciśnieniem nad morzem, a także monsun zimowy z pogodą suchą, która spowodowana jest wysokim ciśnieniem nad lądem i niskim ciśnieniem nad morzem.

W monsunach istnieje jedna, bardzo prosta definicja, która wskazuje całą prawdę. W monsunie letnim, zwanym inaczej – morskim, wiatr wieje ze strony morza w stronę lądu, a w monsunie zimowym, którego nazywamy lądowym, wiatr wieje ze strony lądu do morza.

To właśnie tego typu wiatry zostają wykorzystywane przez ludzi w różnych celach. Na terenach, które mają dostęp do morza, często monsuny są używane w celach rolniczych i gospodarczych, a konkretniej pomaga nawadniać dane obszary uprawne.

Monsuny są bardzo przydatne człowiekowi, ze względu na właściwości opadów wywoływanych przez ten wiatr.

Cyklon

Cyklon jest to kolejny rodzaj cyrkulacji wiatrów, który występuje w ruchu wirowym. Układ tych wiatrów w obrębie niżu, który przemieszcza się po liniach spiralnych od zewnątrz do środka ośrodka wiatru, na półkuli północnej kierunek przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara, zaś na południowej zgodny z kierunkiem wskazówek zegara.

Cyklony występują zazwyczaj w rejonach terenów tropikalnych, gdzie zachodzi najczęściej do zawirowań powietrza, które powoduje bardzo negatywne skutki oraz ogromne zniszczenia. Najbardziej spotykanymi skutkami są powyrywane drzewa, a także poniszczone budynki, które mogą być częściowo uszkodzone lub totalnie zniszczone.

Także pogoda znacznie się zmienia podczas występowania cyklonu, a konkretniej występuje wraz z nim obfity deszcz oraz porywający wiatr o niesamowicie wielkiej sile.

Cyklon jest naprawdę niebezpiecznym wiatrem, który może zagrozić życiu wielu osób przebywających na polu rażenia tego zjawiska atmosferycznego, które może skończyć się bardzo tragicznie.

Halny

Wiatr halny jest to wiatr typu fenowego, wiejący w południowej Polsce, a dokładnie w górach – Karpatach. Najgwałtowniejsze wiatry tego typu wieją na Podhalu, gdzie opadają ze szczytów Tatr. Jest to ciepły i porywisty wiatr, wiejący ku dolinom. Niekiedy przynosi znaczące zniszczenia: zrywa dachy, niszczy lasy, poprzez przewracanie drzew. Może mieć wpływ na samopoczucie organizmu człowieka i może wywołać różne objawy, takie jak bóle głowy czy bezsenność.

Czynniki wywołujące wiatry halne to głównie ruch powietrza skierowany do zboczy gór, kiedy różnica ciśnienia między jedną a drugą stroną grzbietu gór powietrze przepływa przez dostatecznie wysoki łańcuch górski zgodnie z kierunkiem gradientu barycznego.

Wiatr halny charakteryzuje się dużym stopniem ciepła, który jest wywołany kondensacją pary wodnej wraz opadami przy wznoszeniu się powietrza wzdłuż zbocza góry strony, na które pada powietrze.

Jest to jeden z najbardziej popularnych wiatrów, który występuje tylko i wyłącznie w górach na południu Polski.