Ziemia

Globus – model Ziemi

Ziemia ma kształ bardzo zblizony do kuli. Modelem Ziemi jest globus. Na globusie lądy i morza przedstawione są w pomniejszeniu, czyli w skali. Ziemia obraca się wokól wyobrażonej lini prostej, skierowanej ku Gwieździe Północnej, zwanej Osią Ziemi. Globus podobnie jak Ziemia ma swoją oś. Punkty, w których oś przecina powierzchnię globusa, to bieguny: północny i południowy.Równik dzieli Ziemie na dwie półkule, północną i południową. Jego długość jest równa obwodowi Ziemi. Wyznacza on kierunki wschód – zachód. Południki sa łukami o jednakowej długości. Wyznaczają onekierunek północ – południe, i ‚spotykaja sie’ na biegunach.Każdy południk ma ‚swojego brata’. Jedynie południk 0o i 180o są ‚jedynakami’. To właśnie one dzielą kulę Ziemksą na wschodnią i zachodnią. Równoleżniki – są to okręgi, którcyh średnice zmniejszają się w kierunku pólnocnym i południowym. Na powierzchni kuli ziemskiej można wyznaczyć nieskończoną liczbę rówznoleżników, wyznaczają one kierunek -wschód-zachód.

Ziemia we Wszechświecie

Wszechświat to ogromna przestrzeń kosmiczna i wszysktie znajdujące się w niej ciała. Jest on nieskońzony w przestrzeni. Jak powstał, dokładnie nie wiadomo. Uznawana dość powszechnie hipoteza głosi, że kiedyś cała materia, czyli to z czego śiwat jest zbudowany, była skupiona w jendym miejscu. W wyniku ogromnej eksplozji, zwanej Wielkim Wybuchem (Big Bang) , materia ta uległa rozproszeniu. Przypuszczas się, że Wielki Wybuch miał miejsce 15 mld lat temu.Wszechświat składa się z milionów galaktyk. Jedną z nich jest Droga Mleczna, czyli nasza Galaktyka. Jednymi z najważniejszych lementów znajdujących się we Wszechświecie, są planety. Krążą one dookoła gwiazd i obracają się wokół własnej osi. Ich średnica wynosi ponad 1000km.Ziemia jedna z planet, znajdujących się nabliżej słońca, o niewielkiej masie i rozmiarze. Układ słoneczny twórzą słońce, planety i ich księzyce, planetoidy,komety, meteory i materia międzygwiezdna.

Siatka kartograficzna

Siatka kartograficzna jest obrazem siatki geograficznej. Tworzy ją układ południków i równolezników na płaszczyźnie.Mapy rysowane w róznych siatkach kartograficznych zawierają odksztalcenia, które moga dotyczyć :- pola powierzchni przedstawionych obszarów (np. Wyraźnie zmienione są kształty kontynentów, a tym samym ich obszar);-odległośc między punktami( np. Odległośc między południkami jest taka sama na równiku jak na 60o szerokości geograficznej, południki nie łączą się na biegunach);- kierunków położenia względem siebie (południki i róznolezniki nie przecinają się pod kątem prostym jak na globusie). Każda siatka kartograficznama pewne odkształcenia. Mimo tych odkształceń rozmieszczenie lądów i oceanów na mapach musi być zgodnę z reczywistością. Każdy punkt na mapie ma takie same współrzędne geograficzne, jak na globusie. Położenie geograficzne punktu na mapie, określa się podając jego szerkość i długość geograficzną.