Ziemia

Kształt i rozmiary Ziemi

Początkowo wyobrażenia ludzi na temat kształtu Ziemi były rózne. Wyobrażano sobie np. Ziemię jako płaski krążek, pływający po oceanie. Jednka Pitagoras, grecki filozof i matematyk, jako jedne z pierwszych stwierdził, że Ziemia ma kształ kuli. Natomiast Arystoteles, dostarczył dowodów na kulistośc Ziemi:-widnokrąg na morzu jest okręgiem, którego promien ma długość zależną od wysokości punktu obserwacji,-statki zbliżające się do brzegu ukazują naipiew wierzchołki swoich masztów,-cień Ziemi na powierzchni księżyca, podczas zaćmienia ma kształt koła.Ziemia nie jest dokładnie kulista, jest ona bryłą spłaszczoną na biegunach, nazywaną Elipsoida obrotową. Współczesne badania wykazały, że ziemia ma bardziej nieregularne kształty, niż elipsoida, wiec została nazwana Geoida.Ziemia ma następujące wymiary:-promien równikowy – 6378 km,- promień biegunowy – 6357km,- promień średni – 6371 km,- obwód równika – 40076 km,- długość południka – 20004 km,- powierzchnia Ziemi – 510 000 000 km2 – powierzchnia oceanów – 361 000 000 km2- powierzchnia lądów – 149 000 000 km2

Oświetlenie Ziemi w dniu przesilenia zimowego – 22 grudnia

Od 23 września do 21 marca bardziej oświetlona jest półkula południowa. Na pólkuli północnej dni są krótsze niż noce ( najkrótszy dzien jest 22 grudnia), na półkuli południowej dni sa dłuższe niż noce. Najkrótszy dzień na pólkjuli pólnocnej a najdłuższy dzień na półkuli południowej nest dzien 22 grudnia. Na równiku dzien i noc trwają po 12 godizn. W tym dniu Słońce góruję w zenicie nad Zwrotnikiem Koziorożca. Długośc dnia na półkuli południowej zwiększą się w kierunku bieguna. Na całym obszarze pomiędzy kołem podbiegunowym południowym i biegunem trwa dzien polarny. Na samym biegunie południowym dzien polarny trwa od 23 września do 21 marca. Na pólkuli północnej od koła podbiegunowego do bieguna słońce nie wschodz nad choryzont – panuje tam noc polarna. Obliczanie wysokości górowania słońca w dniach przesień:- 22 Czerwca h = 90o – O + 23o27′ (słońce góruje w zenicie nad zwrotnikiem Raka)- 22 grudnia h = 90o – O – 23o27′ (słońce góruje w zenicie nad zwrotnikiem Koziorożca)

Ruch obrotowy Ziemi

Ruchów Ziemi bezpośrednio nie odczuwamy. Obserwując z Ziemi ciała niebieskie, odnosimy wrażenie, że wszystkie One znajdują się w jednakowej odległości. Jest to złudzenie naszego wzroku. Ruch obrotowy Ziemi, to ruch wokół własnej osi. Odbywa się on w kierunku przeciwnym do pozornego kierunku Słońca, i sfery niebieskiej, cyzli z zachodu na wschód. Pelny obrót trwa 24 godizny, czyli dobę.W czasie obrotu wokól własnej osi, Ziemia zwraca się ku Słońcu coraz to inną częścią swej powierzchni. Wynika to stąd, ze coraz to inna część zostaje oświetlona. Na powierzchni oświetlonej panuje dzien(część doby od wschodu do zachodu słońca),a na nieoświetlonej – noc.Ruch obrotowy Ziemi powoduje szereg następst:- zmiana dnia i nocy; związana z nią rachuba czasu,- spłaszczenie Ziemi na biegunach,-wiadoma wędrówka Słońca po sklepeiniu niebieskim,-dobowy ruch sfery niebieskiej ( ze wschodu na zachód)-zmiana kierunku poruszania się ciał w wyniku siły Coriolsa – odchylenie w prawo na półkuli północnej i w lewo na półkuli południowej.