Jak dobrze zdać maturę?

Niski poziom zdawalności matury powoduje, że coraz więcej osób planujących przystąpić do tego egzaminu zastanawia się nad uczestnictwem w różnego rodzaju kursach dokształcających. Wielu uczniów zaczyna też już od pierwszej klasy uczęszczać na prywatne korepetycje, nie zawsze spowodowane brakiem wiedzy, ale wręcz przeciwnie – chęcią jej powiększania o coś więcej, niż przewiduje szkolna podstawa programowa.

Ogromnym zainteresowaniem cieszą się specjalne placówki edukacyjne, które prowadzą kursy przygotowujące do matury – zazwyczaj z języka obcego i matematyki, czyli tych przedmiotów, z których zdawalnością jest wciąż największy problem. Aby dobrze zdać maturę, nie wystarczy jednak samo uczestnictwo w takich kursach czy częste chodzenie na korepetycje nawet z najlepszymi nauczycielami i korepetytorami. Niezbędne jest również regularne i stopniowe przyswajanie oraz utrwalanie wiedzy zdobytej w samej szkole. Bez opanowania podstaw i choć ogólnego zrozumienia tematu, zdanie matury wcale nie jest proste.

Możliwość komentowania jest wyłączona.