Kredyt studencki

money-3-840233-mDobre studia na renomowanej uczelni to większe szanse na znalezienie potem pracy. Często młodzi ludzie wybierają uczelnię w miejscu zamieszkania z obawy o wysokie koszty utrzymania w innym mieście. Jednym ze sposobów przełamania bariery finansowej jest zaciągnięcie kredytu studenckiego. Aktualnie kredyt studencki jest to jeden z najtańszych kredytów na rynku. W przeciwieństwie do innych kredytów nie liczy się tutaj zdolności kredytowej, przyznawany jest studentom o niskim dochodzie. Kredyt studencki jest wypłacany w równych ratach (po 400 lub 600 zł) w czasie roku akademickiego, tj. dziesięć rat w roku i maksymalnie 6 lat. Po zakończeniu studiów karencja w spłacie jest dwa lata.

Jest to czas na znalezienie pracy, ale można wcześniej rozpocząć spłatę. Oprocentowanie kredytu jest w wysokości stopy redyskontowej NBP. W okresie wypłat i okresie karencji, odsetki są płacone bankowi z budżetu państwa. Po rozpoczęciu spłaty kredytobiorca płaci połowę oprocentowania, a drugą połowę nadal budżet państwa. Ilość spłacanych rat kredytowych to dwa razy ilość wypłat. W okresie kredytowania student legitymuje się tylko, że jest studentem, nie bada się jego sytuacji finansowej. Bank nie bada również celowości wykorzystania kredytu. Oczywiście jeśli student uważa, że jego sytuacja finansowa polepszyła się może wystąpić z wnioskiem o zawieszenie wypłat. Lepszym jednak sposobem jest założenie chociażby lokaty.

Możliwość komentowania jest wyłączona.