Nowe królestwa

nazare-1377505-mW Europie Zachodniej rzymski styl życia przeminął bezpowrotnie. Powstawały nowe cywilizacje, rozwijające się wokół licznych małych państw i królestw, często walczących ze sobą 0 terytoria. W niektórych regionach, np. w Brytanii i we Francji, zaczęły się stopniowo organizować struktury państwowe nowoczesnej Europy.

 

Co potężniejsi władcy starali się zaprowadzić i utrzymać ład oraz porządek. W tym celu tworzyli grupy rycerstwa konnego, które miały bronić ich ziem. Tak powstawały zręby średniowiecznego systemu feudalnego. Sercem nowego ładu okazała się religia chrześcijańska. Misjonarze, tacy np. jak przybyły do Brytanii w 597 r. św. Augustyn, szerzyli w Europie dobrą nowinę. Kościół   w   tamtych   czasach   znajdował   oparcie przede wszystkim w klasztorach. W świecie pełnym gwałtów były one oazami wiedzy i nauki.

Możliwość komentowania jest wyłączona.