Podział nauk geograficznych

Geografia jako nauka dzieli się na trzy duże dziedziny: geografię fizyczną, geografię społeczno-ekonomiczną oraz geografię regionalną. Każda z dziedzin również dzieli się na kilka mniejszych działów, mających w większości jeszcze swoje wewnętrzne, pomniejsze podziały. Geografia fizyczna to jedna z dziedzin geografii, zajmuje się ona badaniem elementów naturalnych Ziemi oraz związków zachodzących między tymi elementami. Uznawana jest za podstawowy blok geografii. Dzieli się ona na następujące działy:biogeografia geologia geomorfologia hydrologia klimatologia meteorologia gleboznawstwoGeografia społeczno-ekonomiczna – ta dziedzina geografii bada możliwe sposoby wykorzystania środowiska geograficznego dla potrzeb człowieka. W ramach tego dokonuje klasyfikacji regionów geograficznych na podstawie kryteriów ekonomicznych. Dzieli się ona na następujące działy:demografia geografia ludności geografia osadnictwa geografia rolnictwa geografia przemysłu geografia komunikacji geografia polityczna geografia społeczna geografia kultury geografia historycznaGeografia regionalna – jest to trzecia z dziedzin geografii, wykorzystując wyniki badań geografii fizycznej oraz społeczno-ekonomicznej, opisuje poszczególne regiony w sposób kompleksowy, wzbogacając istniejące wiadomości o elementy historyczne. Obecnie dziedzina ta znajduje się w zaniku.

Możliwość komentowania jest wyłączona.