Pole magnetyczne

Badając przebieg linii magnetycznych w przestrzeni dookoła magnesu można zauważyć, że natężenie pola magnetycznego maleje w stosunku odwrotnie proporcjonalnym do kwadratu odległości biegunów. Przykładowo wygląda to tak, że jeżeli siła linii magnetycznych w odległości 1 cm wynosi jedność, to w odległości 2cm będzie wynosiła jedynie jedną czwartą poprzedniej siły, czyli natężenie pola magnetycznego maleje, ponieważ na tej odległości mamy mniej linii magnetycznych. Wobec tego można powiedzieć, że im więcej (na daną jednostkę powierzchni) przechodzi linii pola magnetycznych w danym miejscu, tym natężenie pola magnetycznego jest większe. Wielkość natężenia sił magnetycznych oznacza się dużą literą H i wyraża się ilością linii magnetycznych, przechodzących w powietrzu przez 1 cm2, znajdujący się prostopadle do przebiegu tych linii. Może się zdarzyć, że natężenie pola magnetycznego jest wszędzie jednakowe, a linie sił magnetycznych biegną równolegle. Mówi się wówczas, że natężenie jest jednostajne. Jednostajne pole magnetyczne znajduje się między dwoma różnoimiennymi biegunami magnesów, a także między dwoma biegunami magnesu w kształcie podkowy. Jeżeli w polu magnetycznym zostanie umieszczona sztabka żelaza, to większość linii magnetycznych będzie przechodziła przez żelazo.

Możliwość komentowania jest wyłączona.