Prąd

Wykorzystując stosowana już poprzednio metodę, możemy porównać zjawisko przpływu prądu elektrycznego do przepływu wody przez rurkę. Przepływ wody określamy wyrażoną w litrach ilością wody przepływającej w jednostce czasu. Prąd elektryczny jest, jak wiemy, przepływem ładunku elektrycznego. Prąd elektryczny będziemy określać przepływająca w jednostce czasu (1 sekundzie) ilością ładunku elektrycznego, wyrażoną w jednostkach miary zwanymi Kulombami. Ten stosunek ilości ładunku elektrycznego do czasu nazywamy natężeniem prądu i oznaczamy literą I. Jako jednostkę praktyczną natężenia prądu przyjęto 1 amper (A). Natężenie prądu jednego ampera przedstawia wartość przepływu ładunku elektrycznego jednego Kulomba (1 C) w czasie jednej sekundy. Ładunek 1 kulomba zawiera 6 290 000 000 000 000 000 elektronów. Obok ampera (A) dla oznaczenia natężenia prądu używa się również jednostek mniejszych lub większych od jednego ampera. Oto kilka przykładów wielkości natężenia prądu spotykanych w praktyce: – wyładowanie atmosferyczne (pioruny) ok. 200 000 A – piece do wytapiania metali ok.. 100 000 A – rozruch samochodu przy pokojowej temperaturze powietrza ok. 100 A – lodówka elektryczna 6 A – żarówka 60 W 0,27 A

Możliwość komentowania jest wyłączona.