Rodzaje siatek używanych w geografii

Znamy siatki geograficzne oraz kartograficzne. Siatka geograficzna to nic innego, jak układ południków i równoleżników na kuli ziemskiej (na globusie). Siatka kartograficzna z kolei to odwzorowanie powierzchni kuli ziemskiej, czyli siatki geograficznej, na płaszczyźnie. Odwzorowanie takie polega na przyporządkowaniu każdego punktu na płaszczyźnie odpowiedniemu punktowi na kuli (ziemskiej), choć zdarzają się w tej kwestii pewne wyjątki (istnieją różne typy siatek, a co za tym idzie, odwzorowań). Odwzorowanie może być dokonywane kilkoma sposobami, lecz formuła tego działania jest podobna we wszystkich przypadkach.Nie jest konieczne przeniesienie wszystkich punktów po kolei, ponieważ byłaby to bardzo uciążliwa i długotrwała czynność. Próbując uzyskać obraz powierzchni Ziemi, rozpoczynamy od odwzorowania na płaszczyźnie siatki geograficznej (przenoszone są jedynie tzw. punkty węzłowe, czyli charakterystyczne). Ten sposób odwzorowywania nazywamy rzutowaniem (lub projektowaniem). Występuje kilka rodzajów siatek kartograficznych, różnią się one między sobą np. wielkością, kształtem, odległościami południków i równoleżników. Mają też jedną wspólną własność – żadna z siatek nie przedstawia rzeczywistego obrazu ani siatki geograficznej, ani powierzchni Ziemi. Stan taki spowodowany jest czysto matematycznymi właściwościami kuli – jest ona figurą przestrzenną nierozwijalną.

Możliwość komentowania jest wyłączona.