Siatka kartograficzna

Siatka kartograficzna jest obrazem siatki geograficznej. Tworzy ją układ południków i równolezników na płaszczyźnie.Mapy rysowane w róznych siatkach kartograficznych zawierają odksztalcenia, które moga dotyczyć :- pola powierzchni przedstawionych obszarów (np. Wyraźnie zmienione są kształty kontynentów, a tym samym ich obszar);-odległośc między punktami( np. Odległośc między południkami jest taka sama na równiku jak na 60o szerokości geograficznej, południki nie łączą się na biegunach);- kierunków położenia względem siebie (południki i róznolezniki nie przecinają się pod kątem prostym jak na globusie). Każda siatka kartograficznama pewne odkształcenia. Mimo tych odkształceń rozmieszczenie lądów i oceanów na mapach musi być zgodnę z reczywistością. Każdy punkt na mapie ma takie same współrzędne geograficzne, jak na globusie. Położenie geograficzne punktu na mapie, określa się podając jego szerkość i długość geograficzną.

Możliwość komentowania jest wyłączona.