Sposoby elektryzowania ciał

W wielu wykonanych doświadczeniach naelektryzowane ciała nastąpiło pod wpływem pocierania go za pomocą sukna lub gazety. Metoda ta polega na tym, że elektrony uwolnione z jednego ciała, np. sukna, przechodzą na drugie ciało, np. ebonit, które elektryzuje się ujemnie. W przypadku izolatorów zjawisko poruszać się w całej objętości izolatora, jak to ma miejsce w przewodniku. Zauważ, że tyle elektronów przejdzie na ebonit, ile ich ubędzie z sukna. Jak wiesz, szkło elektryzuje się dodatnio. Oznacza to, że uwolnione elektrony z pocieranej powierzchni przechodzą na sukno. Tak więc tyle ich przybędzie na suknie, ile ich ubyło na powierzchni szkła. Zatem w obrębie dwóch ciał, które stanowią tzw. układ izolowany ( czyli taki, który jest odizolowany elektrycznie od otoczenia), może nastąpić przepływ ładunków elektrycznych, ale ich liczba nie ulega zmianie. Zauważona prawidłowość nosi nazwę zasady zachowania ładunku elektrycznego. Zatem: w izolowanym układzie ciał ładunek elektryczny, czyli suma algebraiczna ładunków dodatnich i ujemnych- nie ulega zmianie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.