Student w obliczu współczesnej edukacji

Pedagodzy i specjaliści od oświaty od lat alarmują o obniżającym się poziomie szkolnictwa. W rzeczywistości nie chodzi tyle o zmianę jakości, ale właśnie brak zmian w nauczaniu, co w tak dynamicznej rzeczywistości przynieść może katastrofalne skutki. Nauczyciele już teraz twierdzą, że ponad połowa rodziców uczniów gimnazjów płaci za korepetycje i dodatkowe kursy. Młodzieży trudno przyswoić wiedzę przekazaną im w sposób przestarzały i nieatrakcyjny, a większość treści poruszanych na lekcjach jest dla niej zwyczajnie niezrozumiała.

Kluczem do sukcesu wydaje się pamięciowa metoda uczenia, która tak naprawdę działa jedynie na krótką metę. Dla przeciętnego nastolatka egzaminy szkolne – sprawdzian szóstoklasisty, egzamin gimnazjalny czy matura – to ogromny stres, na który nie ma jak się przygotować. W tej sytuacji na popularności zyskują ogłoszenia opatrzone np. tytułem „pisanie prac” czy „zdawanie egzaminów”, bo uczniowie szukają sposobów jak przez szkołę przebrnąć zarówno z sukcesem, jak i „bezboleśnie”.

Możliwość komentowania jest wyłączona.