Ewolucja

Maelstrom

Kanał Lofotach znajdujący się niedaleko północno-zachodniego wybrzeża wspaniałego europejskiego państwa skandynawskiego Norwegii jest bogaty w ciekawe, choć niebezpieczne i dziwne zjawiska, jakim są wiry. Największy z nich jest określany mianem Maelstrom. Pierwsze pisemne zapiski na jego temat datujemy na rok 1595, czyli skrawek wieku szesnastego. Twierdzono, że wiry są tworzone, ponieważ istnieje silny ruch wód, które wydostają się z wielu dziur znajdujących się w dnie morza. Z kolei dziury te są tak głębokie, że sądzone, że nie można ich określić. To znaczy, nie można wyznaczyć ich głębokości. Kanał Moskenstraumen charakteryzuje się szerokością około ośmiu kilometrów. Posiada on wybitnie nierówne dno w którego skład wchodzi piasek oraz skały. Fale tam występujące załamują się na wybrzeżu, przez co tworzą się wity i przeciskają z powrotem w kierunku morza. To z kolei powoduje ogromne niebezpieczeństwo dla łodzi, szczególnie tych małych. Wiele takich okrętów rozbiło się w tej części świata oraz wielu ludzi straciło tam życie.

Wymieranie szczepów

W przyrodzie dochodziło i dochodzi nie tylko do powstawania, ale także do wymieraŹnia gatunków (ekstynkcji). Wymieranie jest zjawiskiem naturalnym i zazwyczaj pozostaje mniej więcej w równowadze ze specjacją (oznacza to, że w danym okresie liczba gatunków w biosferze utrzymuje się na stałym poziomie, a w poszczególnych ekosystemach dochoŹdzi do zastępowania starych gatunków przez nowe). Zdarzały się jednak epizody znacznie podwyższonego tempa wymierania, prowadzące do zauważalnego zubożenia różnorodŹności biologicznej. Nazywamy je wielkimi wymieraniami. W dziejach Ziemi wyróżniono pięć wielkich wymierań, które spowodowały wyginięcie co najmniej połowy gatunków (możliwe, że świat stoi u progu szóstego, tym razem spowodowanego przez człowieka), i wiele mniejszych. Do wymierań dochodzi z różnych przyczyn. Mogą je powodować kosmiczne katastrofy, na przykład 65 milionów lat temu upadek planetoidy lub komety w rejonie dzisiejszej Zatoki Meksykańskiej i półwyspu Jukatan pozostawił krater kilkuŹsetkilometrowej średnicy i zapoczątkował wymieranie kończące erę mezozoiczną. Inną przyczyną wielkich wymierań są epizody szczególnie intensywnego wulkanizmu, pozostaŹwiające olbrzymie pokrywy bazaltowe o powierzchni milionów kilometrów kwadratoŹwych.

Owernia

Owernia jest to obszar Masywu Centralnego we wspaniałym i pięknym państwie ze stolicą w Paryżu, czyli Francji. Jeden z najwyższych szczytów znajduje się tam na wysokości 1465 metrów nad poziomem morza i jest to Puy de Dome. Po wejściu na ten szczyt każdy może bez najmniejszych problemów zobaczyć pięćdziesiąt innych, podobnych szczytów. W całym masywie takich wzniesień jest kilkaset, co czyni, że jest to przepiękny krajobraz. Z kolei Puty de Sancy, który sięga 1885 metrów nad poziomem morza jest najwyższym szczytem, którego historia sięga ponad milion lat. Na temat tych szczytów krąży wiele lokalnych legend, sięgających czasów jeszcze przed narodzinami Jezusa Chrystusa. Całość tych wzniesień prezentuje się fenomenalnie, przez co Owernia jest jednym z najczęściej odwiedzanych regionów w tej części Francji. I nie ma się czemu dziwić, każdy turysta, który spędził tam choćby kilka dni przeżył wspaniałe chwile w pięknym i malowniczym miejscu. Stoki te często są pochodzenia wulkanicznego. To cudowne miejsce, warte odwiedzenia.