Gwiazdy

Rodzaje siatek używanych w geografii

Znamy siatki geograficzne oraz kartograficzne. Siatka geograficzna to nic innego, jak układ południków i równoleżników na kuli ziemskiej (na globusie). Siatka kartograficzna z kolei to odwzorowanie powierzchni kuli ziemskiej, czyli siatki geograficznej, na płaszczyźnie. Odwzorowanie takie polega na przyporządkowaniu każdego punktu na płaszczyźnie odpowiedniemu punktowi na kuli (ziemskiej), choć zdarzają się w tej kwestii pewne wyjątki (istnieją różne typy siatek, a co za tym idzie, odwzorowań). Odwzorowanie może być dokonywane kilkoma sposobami, lecz formuła tego działania jest podobna we wszystkich przypadkach.Nie jest konieczne przeniesienie wszystkich punktów po kolei, ponieważ byłaby to bardzo uciążliwa i długotrwała czynność. Próbując uzyskać obraz powierzchni Ziemi, rozpoczynamy od odwzorowania na płaszczyźnie siatki geograficznej (przenoszone są jedynie tzw. punkty węzłowe, czyli charakterystyczne). Ten sposób odwzorowywania nazywamy rzutowaniem (lub projektowaniem). Występuje kilka rodzajów siatek kartograficznych, różnią się one między sobą np. wielkością, kształtem, odległościami południków i równoleżników. Mają też jedną wspólną własność – żadna z siatek nie przedstawia rzeczywistego obrazu ani siatki geograficznej, ani powierzchni Ziemi. Stan taki spowodowany jest czysto matematycznymi właściwościami kuli – jest ona figurą przestrzenną nierozwijalną.

Astrologia

Każdy znak zodiaku oprócz żywiołu należy do jednej z trzech ‚jakości’ czyli inaczej- jednego z trzech kwadratów ( kardynalnego, stałego lub zmiennego). Każdym znakiem rządzi jakiś z żywiołów jednak jego władza przejawia się w zależny sposób, przypisanej znakowi jakości. Każdy znak więc reprezentuje odmienny układ żywiołu oraz inny układ jakości. Żaden z nich się nie powtarza. Dlatego znaki należące do tej samej grupy mają pewne cechy wspólne ale i odrębną indywidualność. Ogólnie przynależność do żywiołu określa potrzeby emocjonalne i zachowanie ( szczególnie pod presją) zaś jakość decyduje o sposobach działania i prowadzenia swoich spraw. To pojęcie rzadziej pojawia się niż pojęcia żywiołów i jest nieco abstrakcyjne dla zwykłych ludzi. Można to jednak porównać do kompasu- tak jak kompas ma cztery punkty tak i mapa astrologiczna ma w punktach kardynalnych cztery znaki słoneczne. Ma to większe znaczenie dla wykreślenia astrologicznego horoskopu i pozwala na głębsze zrozumienie natury znaku.

Woda – żywioł skorpiona, ryb i raka

Woda- znaki wody (rak, skorpion, ryby ) nie od razu odpowiadają na pytania- potrzebują czasu, aby wszystko dokładnie przemyśleć i oswoić się z wszystkimi koncepcjami bo nie potrafią trzeźwo oceniać ich dopóki nie popatrzą na nie ze strony uczuć. Paleta uczuć znaków wody jest niezwykle rozległa, intensywna i głęboka chodź na pozór tego nie widać. Sprzyja to zarówno gromadzeniu pozytywnych wspomnień jak i negatywnych. Gromadzenie urazów często powodują u nich nagłe i nieuzasadnione wybuchy gnie Ludzie wody nawiązują silne związki z bliskimi a zwłaszcza z dziećmi. Nawet w przypadku, gdy z różnych przypadków zostanie zerwany kontakt, starają się go za wszelką cenę odzyskać i wznowić. Istoty ‚wodne’ mają wrodzoną niezwykła intuicję. Doskonale wyczuwają wszystko co dzieje się wokół nich. Umiejętność ta niezwykle przydaje im się w życiu codziennym. Posługują sie intuicją w interesach. Ogólnie ludzie wody sa też bardzo ambitni i mało wyrachowani.