Nauka

Pole magnetyczne

Badając przebieg linii magnetycznych w przestrzeni dookoła magnesu można zauważyć, że natężenie pola magnetycznego maleje w stosunku odwrotnie proporcjonalnym do kwadratu odległości biegunów. Przykładowo wygląda to tak, że jeżeli siła linii magnetycznych w odległości 1 cm wynosi jedność, to w odległości 2cm będzie wynosiła jedynie jedną czwartą poprzedniej siły, czyli natężenie pola magnetycznego maleje, ponieważ na tej odległości mamy mniej linii magnetycznych. Wobec tego można powiedzieć, że im więcej (na daną jednostkę powierzchni) przechodzi linii pola magnetycznych w danym miejscu, tym natężenie pola magnetycznego jest większe. Wielkość natężenia sił magnetycznych oznacza się dużą literą H i wyraża się ilością linii magnetycznych, przechodzących w powietrzu przez 1 cm2, znajdujący się prostopadle do przebiegu tych linii. Może się zdarzyć, że natężenie pola magnetycznego jest wszędzie jednakowe, a linie sił magnetycznych biegną równolegle. Mówi się wówczas, że natężenie jest jednostajne. Jednostajne pole magnetyczne znajduje się między dwoma różnoimiennymi biegunami magnesów, a także między dwoma biegunami magnesu w kształcie podkowy. Jeżeli w polu magnetycznym zostanie umieszczona sztabka żelaza, to większość linii magnetycznych będzie przechodziła przez żelazo.

Powietrze – żywioł intelektualistów

Powietrze- to grupa potencjalnych intelektualistów. Znacznie bardziej cenią fascynację pojęciami abstrakcyjnymi i aktywność umysłowa niz fizyczność. Znaki ziemi często są autorami pomysłów i idei, tam gdzie sa one najbardziej potrzebne. Każdy z tych trzech znaków ( Bliźnięta, Waga, Wodnik) wykorzystuje swoją intelektualność na swój sposób. Bliźnięta i Waga to istoty niezwykle towarzyskie, które spora część dnia potrafią przeznaczyć na załatwianie interesów i gawędzeniu ze znajomymi. Wodniki to niezastąpieni towarzysze w głębokich rozmowach i dyskusjach- potrzebują jednak samotności by zagłębiać się w swoim wewnętrznym świecie idei. Ogólnie ludzie powietrza są często spięci, niespokojni, potrzebują zmian otoczenia i takiego ‚ujścia’ dla swoich napięć. Lubielą zamartwiać się o rzeczy błahe pozbawione znaczenia. Często w ich głowach panuje zamęt, który wprowadza ich w taki stan, że sami nie wiedząco się dzieje. Gdy sprawy nie układają się po ich myśli potrafią zareagować skrajną wrogością.

Rodzaje ZNAKÓW

Znaki słoneczne zawsze wymienia się w tym samym porządku 9 zaczynając od barana – kończąc na rybach) Każdy z tych znaków ma naturę męską lub żeńską. Znaki Męskie (pozytywny, ekstrawertyczny) – BARAN, BLIŹNIETA, LEW, WAGA, STRZELEC, WODNIK, znak żeński( negatywny, introwertyczny) to BYK, RAK, PANNA, SKORPION, KOZIOROŻEC, RYBY. Żywioły gładko dopasowywują sie do schematu ponieważ ogień i powietrze to rodzaj męski a woda i ziemia – żeński. Określenie ‚rodzaj’ nie ma rzecz jasna nic wspólnego z płcią daję osoby ani z skłonnościami seksualnymi- ale jest to określenie formy podziału znaków. Pojęcie ‚pozytywny’ i ‚negatywny’ tez są mylące dlatego że nie ma to związku z złym lub dobrym postępowaniem. Oprócz Rodzajów wyróżnia się w astrologii tzwn biegunowość, to jest – przeciwne znaki- czyli znaki które występują sześć miesięcy od Twojego. Termin przeciwieństw wziął się z tego że w astrologii zachodniej przedstawia sie kosmogramy w postaci okręgu, tak że każdy znak znajduje się na przeciwko innego.