Zjawiska

Monsun

Monsun jest to najbardziej znany ludzkości układ wiatrów, który zmienia swój kierunek na odwrotny w zależności od pory roku. Możemy rozróżnić dwa rodzaje tego typu wiatrów: monsun letni z pogodą deszczową, która jest związana z niskim ciśnieniem nad lądem oraz wysokim ciśnieniem nad morzem, a także monsun zimowy z pogodą suchą, która spowodowana jest wysokim ciśnieniem nad lądem i niskim ciśnieniem nad morzem.

W monsunach istnieje jedna, bardzo prosta definicja, która wskazuje całą prawdę. W monsunie letnim, zwanym inaczej – morskim, wiatr wieje ze strony morza w stronę lądu, a w monsunie zimowym, którego nazywamy lądowym, wiatr wieje ze strony lądu do morza.

To właśnie tego typu wiatry zostają wykorzystywane przez ludzi w różnych celach. Na terenach, które mają dostęp do morza, często monsuny są używane w celach rolniczych i gospodarczych, a konkretniej pomaga nawadniać dane obszary uprawne.

Monsuny są bardzo przydatne człowiekowi, ze względu na właściwości opadów wywoływanych przez ten wiatr.

Zawracające Rzeki

Natura naszej planety jest zadziwiająca, przez co jesteśmy światkami ciekawych zachowań różnych elementów fauny i flory ziemi. Idealnym przykładem może być rzeka Saint John znajdująca się na północnym zachodzie stanu Maine (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej). Na owej rzecze występują ogromne pływy. Aby to udowodnić przytoczymy tylko jedną, ale znaczącą wartość liczbową. Różnica poziomu wody między przypływami oraz odpływami może mieć wartość nawet pięć metrów. Rzeka przez t0o zmienia swój kierunek płynięcia, przez co obserwujemy zjawisko zawracania rzeki. Jest to bardzo efektowne zjawisko, które nie jednego człowieka może wprawić w osłupienie. Rzeka nagle zmienia kierunek swojego płynięcia. Nie płynie ona już od źródła do morza, lecz od morza do źródła. Jest to oczywiście chwilowe, ale na tyle długo, aby każdy człowiek mógł to zaobserwować i nadziwić się różnymi zadziwiającymi zjawiskami naszej planety. Mekong jest siódmą co do kolejności największą rzeką na świecie, oraz jedną z największych w Azjii.

Rodzaje siatek używanych w geografii

Znamy siatki geograficzne oraz kartograficzne. Siatka geograficzna to nic innego, jak układ południków i równoleżników na kuli ziemskiej (na globusie). Siatka kartograficzna z kolei to odwzorowanie powierzchni kuli ziemskiej, czyli siatki geograficznej, na płaszczyźnie. Odwzorowanie takie polega na przyporządkowaniu każdego punktu na płaszczyźnie odpowiedniemu punktowi na kuli (ziemskiej), choć zdarzają się w tej kwestii pewne wyjątki (istnieją różne typy siatek, a co za tym idzie, odwzorowań). Odwzorowanie może być dokonywane kilkoma sposobami, lecz formuła tego działania jest podobna we wszystkich przypadkach.Nie jest konieczne przeniesienie wszystkich punktów po kolei, ponieważ byłaby to bardzo uciążliwa i długotrwała czynność. Próbując uzyskać obraz powierzchni Ziemi, rozpoczynamy od odwzorowania na płaszczyźnie siatki geograficznej (przenoszone są jedynie tzw. punkty węzłowe, czyli charakterystyczne). Ten sposób odwzorowywania nazywamy rzutowaniem (lub projektowaniem). Występuje kilka rodzajów siatek kartograficznych, różnią się one między sobą np. wielkością, kształtem, odległościami południków i równoleżników. Mają też jedną wspólną własność – żadna z siatek nie przedstawia rzeczywistego obrazu ani siatki geograficznej, ani powierzchni Ziemi. Stan taki spowodowany jest czysto matematycznymi właściwościami kuli – jest ona figurą przestrzenną nierozwijalną.