Współrzędne geograficzne

Każdy punkt na powierzchni Ziemi określony jest dokładnie przez dwie współrzędne – długość oraz szerokość geograficzną. Szerokość geograficzna punktu na powierzchni kuli ziemskiej jest to kąt zawarty pomiędzy płaszczyzną równika a promieniem Ziemi poprowadzonym do tego miejsca. Mierzy się ją w półpłaszczyźnie dowolnego południka i oznacza grecką literą j. W zależności od położenia punktów względem płaszczyzny równika mogą one mieć szerokość geograficzną północną, oznaczaną wielką literą N (od angielskiego słowa North = północ) lub południową (ang South), oznaczaną wielką literą S, o wartości od 0° do 90°. Długość geograficzna punktu na powierzchni kuli lub elipsoidy ziemskiej jest to kąt zawarty pomiędzy półpłaszczyzną południka 0° a półpłaszczyzną południka danego miejsca. Długość geograficzną mierzy się w płaszczyźnie równika i oznacza grecką literą l. Płaszczyzna składająca się z półpłaszczyzny południka zerowego i półpłaszczyzny południka 180° dzieli Ziemię na półkule wschodnią i zachodnią, wobec tego zależnie od położenia punktów względem południka 0° (przebiegającego przez Greenwich w Wielkiej Brytanii) mają one długość geograficzną wschodnią oznaczaną wielką literą E (ang. East) lub zachodnią, oznaczanę wielką literą W (ang. West), o wartościach od 0° do 180°.

Możliwość komentowania jest wyłączona.