Wymieranie szczepów

W przyrodzie dochodziło i dochodzi nie tylko do powstawania, ale także do wymieraŹnia gatunków (ekstynkcji). Wymieranie jest zjawiskiem naturalnym i zazwyczaj pozostaje mniej więcej w równowadze ze specjacją (oznacza to, że w danym okresie liczba gatunków w biosferze utrzymuje się na stałym poziomie, a w poszczególnych ekosystemach dochoŹdzi do zastępowania starych gatunków przez nowe). Zdarzały się jednak epizody znacznie podwyższonego tempa wymierania, prowadzące do zauważalnego zubożenia różnorodŹności biologicznej. Nazywamy je wielkimi wymieraniami. W dziejach Ziemi wyróżniono pięć wielkich wymierań, które spowodowały wyginięcie co najmniej połowy gatunków (możliwe, że świat stoi u progu szóstego, tym razem spowodowanego przez człowieka), i wiele mniejszych. Do wymierań dochodzi z różnych przyczyn. Mogą je powodować kosmiczne katastrofy, na przykład 65 milionów lat temu upadek planetoidy lub komety w rejonie dzisiejszej Zatoki Meksykańskiej i półwyspu Jukatan pozostawił krater kilkuŹsetkilometrowej średnicy i zapoczątkował wymieranie kończące erę mezozoiczną. Inną przyczyną wielkich wymierań są epizody szczególnie intensywnego wulkanizmu, pozostaŹwiające olbrzymie pokrywy bazaltowe o powierzchni milionów kilometrów kwadratoŹwych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.